Prijavljeno više od 38 tisuća oštećenih objekata u potresu

Na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno 38 229 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je nešto više od 31 500 objekata, izvijestili su iz županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka. Neuporabljivo je gotovo 4000 objekata, a  privremeno neuporabljivo oko 6 900 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je gotovo 14 tisuća pregledanih objekata, naveli su iz Sisačko-moslavačke županije.