Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

U prostoru Društvenog doma Vidrenjak u četvrtak  25. ožujka  održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina na čijem se Dnevnom redu nalazilo 16. točaka.

Sve točke Dnevnoga reda usvojene su jednoglasno, a jedna od važnijih je i prihvaćanje Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine za 2020. godinu. Kako je istaknuto, izvršeno je 84% prihoda i 87% rashoda, što je jako dobar rezultat s obzirom na situaciju. Također, donesena je Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika Ludina kojom je dosadašnja ravnateljica Tajana Lidmila dobila povjerenje za još jedan četverogodišnji mandat. Sukladno Zakonu vijećnici su donijeli Odluku o III. izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina te Odluku o naknadi za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća.

Osim toga donesena je i odluka prodaji nekretnina te odluka o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine. Načelnik Dražen Pavlović pojasnio je kako je riječ o stanovima, kućama, poljoprivrednim i šumskim zemljištima koje je općina naslijedila na različite načine, a koji se kontinuirano prodaju na zadovoljstvo kupaca koji su većinom stanovnici ove općine. Na taj način općina osim povećanja prihoda, rješava i  probleme koje donosi samo održavanje tih nekretnina.

Među donesenim odlukama su i Odluka o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2021.godini, te Odluka o povećanju temeljnog kapitala  u trgovačkom društvu EKO Moslavina d.o.o.

Pred vijećnicima se našlo i donošenje nove Odluke o prodaju plinske mreže u vlasništvu općine. Kako je pojasnio načelnik Pavlović cilj općine je da se mreža proda čim prije jer što više bude stajala doći će do većeg propadanja te će joj vrijednost padati. “Imamo zainteresiranog kupca, to je EON. Ova Odluka s obzirom na onu prošlu je nešto izmijenjena, odnosno umanjena je vrijednost za 900 tisuća kuna s obzirom da sukladno propisima EON ne može kupiti i priključke već samo mrežu, pa ćemo mi i dalje ostati vlasnici priključaka koje ćemo iznajmljivati tom poduzeću.”

Nadalje, da ovoj sjednici vijećnici su prihvatili i niz Izvješća među kojima su Izvješće o radu Eko Moslavine d.o.o. za 2020.godinu, Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom te Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Donesen je i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara.

U tijeku aktualnog sata načelnik je prisutne vijećnike upoznao sa situacijom vezanom uz potres napomenuvši kako je najveća oštećenja pretrpjela župna crkva za koju se čeka detaljan pregled. Što se tiče pitanja, postavili su ih vijećnici Tomislav Bišćan, Maja Pesić, Ivan Marečić, Dubravko Petir a odnosili su se na probleme uz županijske prometnice te dodjelu uskrsnica. Što se tiče problema vezanih uz županijske ceste, načelnik Dražen Pavlović je u odgovoru zaključio kako se nada da će se riješiti u što skorijem roku. Naime, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije uz pomoć Općine ove će godine obnoviti prometnicu u Vidrenjaku u dužini 2 km, a radovi bi trebali početi u drugoj polovici travnja. Što se tiče problema, među kojima su oštećenje prometnice na ulasku u naselje Gornja Vlahinička, problem s odvodnim kanalom u Okolima i problem s cestovnim jarkom u Maloj Ludini, načelnik se nada kako će biti riješeni s obzirom da će na području općine biti im i sva mehanizacija, no, ukoliko ih u skorije vrijeme ne riješi ŽUC, riješit će ih komunalno poduzeće Općine.

Vezano uz dodjelu uskrsnica, načelnik je istaknuo kako se razgovaralo, ali do same dodjele nije došlo iz razloga što bi dodjeli trebala prethoditi izrada pravilnika. „Nismo do sada imali taj običaj pa nismo ni ove godine išli u to da se ne bi protumačilo kako je riječ o predizbornoj promidžbi. Mi smo kao i uvijek,  prije nekoliko dana donijeli odluku o dodjeli jednokratnih pomoći kojom su obuhvaćeni i pojedini umirovljenici, te osobe koje imaju niska primanja ili ih nemaju, prema popisu koji nam je dostavio Centar za socijalnu skrb. Također, dodijelili smo i nekoliko pomoći obiteljima za koje znamo da su u teškoj financijskoj situaciji te osobama s invaliditetom“ – pojasnio je načelnik.

S obzirom da je ovo vjerojatno bila zadnja sjednica ovog saziva Općinskog vijeća tijekom aktualnog sata prilike je bilo i za zahvale. Zahvalu na suradnji ispred Kluba vijećnika SDP-a uputio je Tomislav Bišćan. „Zahvaljujem djelatnicima općine koji su nam za rješavanje problema i sve upite bili na raspolaganju. Drago mi je da je ovo vijeće prihvatilo naše određene važne amandmane, posebice one vezane uz nabavu tableta, izradu pravilnika o dodjeli stipendija te prodaji poljoprivrednog zemljišta“ – rekao je između ostalog Bišćan.

Načelnik Dražen Pavlović također se zahvalio na suradnji istaknuvši kako nije bilo problema u provođenju sjednica vijeća te kako se većina odluka donosila jednoglasno ili s većinom glasova. Tom prilikom podsjetio je i na važne projekte koji su realizirani tijekom ovog mandata. „Realizirali smo 10 projekata sufinanciranih iz EU fondova, ukupne vrijednosti 12 milijuna kuna. Kroz pripremu i provedbu u njima su sudjelovali općinski djelatnici i dužnosnici što će nam naravno biti od velike koristi i u narednom razdoblju. Svi ti projekti su provedeni, a samo za ovaj zadnji koji je i najvrjedniji, vrijedan 6,5 milijuna kuna, čekamo još povlačenje sredstava. To je dogradnja i obnova postojećeg dijela Dječjeg vrtića, a očekujemo da nam i kroz slijedećih nekoliko mjeseci bude uplaćeno i tih 4,9 milijuna kuna, odnosno oko 79% ukupne vrijednosti projekta. Ostali projekti su: Rekonstrukcija Pintarićeve ulice vrijednosti oko 560 tisuća kuna, Obnova Društvenog doma Kompator vrijednosti 200 tisuća kuna, Uređenje i zamjena krovišta u Društvenom domu Mustafina Klada vrijednosti 180 tisuća kuna, projektiranje Parka u centru Velike Ludine  vrijednosti 200 tisuća kuna,  a iz EU fondova su financirani u 100%-tnim iznosima. Također, iz EU fondova s 85% nam je financirana izgradnja Reciklažnog dvorišta ukupne vrijednosti 2,4 milijuna kuna. Potom sa 75% na je financiran projekt rekonstrukcije Cvjetne ulice vrijednosti nešto veće od 2 milijuna kuna, uređenje Društvenog doma u Gornjoj Vlahiničkoj vrijednosti 163 tisuće kuna putem LAG-a finacirano je sa 88%, a napravili smo i WiFi4EU- besplatan internet u centru Velike Ludine vrijednosti 110 tisuća kuna, što je također financirano u 100%-tnom iznosu.“ – naglasio je načelnik.

Osim navedenih projekata proveden je i niz financiranih iz općinskog proračuna te uz pomoć ministarstava i županije. „Riječ je o rekonstrukciji Duge ulice vrijednoj 600 tisuća kuna, uređenju Društvenog doma Mala Ludina vrijedno 87 tisuća kuna, te završetku nogostupa u Zagrebačkoj ulici vrijedno 72 tisuće kuna. Na groblju je bilo dosta radova, neki su i sad u tijeku, a ukupne su vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Uz pomoć županije napravljene su tribine na nogometnom igralištu vrijedne 82 tisuće kuna. Napravljene su i određene obnove u Društvenom domu Velika Ludina vrijedne 60 tisuća kuna, a i sada tamo radimo. Po završetku Reciklažnog dvorišta imali smo i određene dodatne radove vrijedne 150 tisuća kuna, izgradili smo i dječje igralište u Okolima vrijednosti 250 tisuća kuna te prilaz DVD-u Vidrenjak vrijednosti 72 tisuće kuna. Naravno, održavali smo i naše nerazvrstane ceste, a u ovom mandatu to nas je koštalo oko milijun kuna.“ – istaknuo je načelnik Dražen Pavlović zaključivši kako je ovo mandatno razdoblje bilo jako dobro iako je sam razvoj općine usporen tijekom prošle godine zbog pandemije virusa COVID-19.