Završeno zimsko prebrojavanje ptica u PP Lonjsko polje

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u Park prirode Lonjsko polje, odvijalo se od 13. do 15. siječnja ove godine. Na 24 lokacije ukupno je prebrojano 14 712 ptica i evidentirano 27 vrsta ptica, a najbrojnije su bile divlje guske i patke. Ovi podaci o brojnosti od iznimne su važnosti jer se uspoređuju sa podacima od prijašnjih godina na temelju čega se planira zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa.

„Do sada smo primijetili da klimatske promjene utječu na brojnost ptica, odnosno da sa sve toplijim zimama dolazi i manji broj ptica vodarica na zimovalištima.“ – zaključili su u PP Lonjsko polje.