Podnošenje prijave štete od prirodne nepogode – potres na području Popovače

Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres, na području Grada Popovače pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz priloga ovog poziva zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

• U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade: U trenutku nastanka/proglašenja prirodne nepogode objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

• U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi): U trenutku nastanka/proglašenja prirodne nepogode životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

• U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište: Do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.

• U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila: U trenutku nastanka/proglašenja prirodne nepogode strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji morate dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja prirodne nepogode.

Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu grad@popovaca.hr ili tihana.bastalec@popovaca.hr, putem pošte ili osobno donijeti na adresu Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača.