Objavljen Natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2021. godini.

Prijavu na Javni natječaj mogu podnijeti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje Statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja.

Provođenje Projekta u Partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno.

Prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja započeti od 1.01.2021. (seminari, radionice, kongresi i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove Udruga, kao i radionice za opću javnost.

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kn.

Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan projekt, a krajnji rok za prijavu je 15. ožujka 2021.

Sve ostale informacije i Obrasce možete naći na poveznicama:

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2021_javni_pozivi/001_210215_jn_udruge.pdf