Javno savjetovanje- Strategija upravljanja imovinom Grada Popovače 2021.-2027.

Grad Popovača poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na nacrt Prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Popovače 2021.-2027.

Strategija upravljanja imovinom donosi se za potrebe Grada Popovače. Određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Popovače za razdoblje 2021.-2027. godine. Strategijom upravljanja želi se osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Popovače 2021.-2027. zainteresirani mogu u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Strategije upravljanja imovinom Grada Popovače 2021.-2027.) ili na e-mail adresu grad@popovaca.hr zaključno do 08.03.2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u Strategije upravljanja imovinom Grada Popovače za razdoblje 2021.-2027. koji će biti upućen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Popovače.

Po isteku roka za dostavu prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja o razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Popovače: www.popovaca.hr