Javno savjetovanje- Strategija razvoja pametnog Grada Popovače

Grad Popovača poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Popovače 2021.-2026.

Nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Popovače 2021.-2026. izrađen je na temelju Strategije razvoja grada Popovače za razdoblje 2015. – 2020. koja je u skladu sa smjernicama politika regionalnoga razvoja Republike Hrvatske i EU standardima.

Strategija je strukturirana na temelju šest strateških područja koja predstavljaju prioritete razvoja Grada, utemeljenima na razvojnim potrebama Grada Popovače. Za svako strateško područje definirane su pojedine mjere kroz koje Grad namjerava ostvariti svoje strateške ciljeve.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt Strategije razvoja pametnog grada Popovače 2021. – 2026. zainteresirani mogu u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Strategija razvoja pametnog Grada Popovače 2021.-2026.) ili na e-mail adresu: valentina.bockaj@popovaca.hr zaključno do 08.03.2021. godine.

Razmotriti će se svi u roku pristigli prijedlozi, a oni prihvaćeni ukomponirat će se u konačnu verziju Strategije koja će biti upućena na usvajanje Gradskom vijeću Grada Popovače.

Po isteku roka za dostavu prijedloga izraditi će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja o razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Popovače: www.popovaca.hr