Javno izlaganje o prijedlogu V. Izmjena i dopuna UPU-a naselja Popovače

U sklopu javne rasprave o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača javno izlaganje o prijedlogu Plana održati će se dana 18. veljače 2021. (četvrtak) s početkom u 11 sati putem livestream servisa (Zoom) koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

Link za pristup javnom izlaganju:
https://us02web.zoom.us/j/81606397939
Meeting ID: 816 0639 7939

Za slušanje javnog izlaganja dovoljno je računalo sa zvučnikom. Za aktivno sudjelovanje (postavljanje pitanja) preporuka je imati računalo s mikrofonom. Pitanja i komentare moguće je postaviti i putem Chata aplikacije Zoom. Linku je moguće pristupiti i s mobitela.