Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača

Grad Popovača objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača. Javna rasprava održati će se u razdoblju od 11. do 25. veljače 2021. godine. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u Domu kulture u Popovači, Trg grofova Erdödyja 18 (1. kat), radnim danom od 8 do 14 sati. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana dana 18. veljače 2021. (četvrtak) s početkom u 11 sati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Link za pristup biti će objavljen na dan javnog izlaganja na mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).

Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom ovom objavom.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 25. veljače 2021. godine osobno predajom u pisarnicu Grada Popovače, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača ili putem elektronske pošte na adresu: grad@popovaca.hr.

U pripremi Izvješća o javnoj raspravi uzeti će se u obzir samo prijedlozi i primjedbe koji se odnose na prijedlog plana, koji su dostavljeni u roku te koji su čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s navedenom adresom podnositelja.