Izvršena primopredaja nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U prostoru Komunalnih servisa Popovača izvršena je primopredaja nedavno nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
Grad Popovača javio se na objavljeni Javni poziv Fonda te sklopio Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem kojeg je trošak nabave ovih spremnika u iznosu od 85% financiran bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa Konkutrentnost i kohezija 2014.- 2020., a preostala sredstva u visini 15% osigurana su iz proračunskih sredstava Grada Popovače.


„Kroz provedbu ovog Projekta kojemu je prije svega cilj smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta povećanjem količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, nabavljeno je 2814 spremnika žute boje zapremnine 120 litara namijenjeno prikupljanju plastike te 1700 spremnika smeđe boje za biootpad od 80 litara. Nakon ugradnje koda, građanima će se spremnici podijeliti besplatno. Grad Popovača ovih dana očekuje realizaciju nabave kamiona za odvoz miješanog otpada čime će se steći daljnji preduvjeti da Komunalni servisi Popovača krenu samostalno provoditi sve aktivnosti prikupljanja i odvoza otpada na našem području. Taj će se postupak odvijati fazno, a započet će podjelom spremnika za biootpad koji će se potom besplatno odvoziti na kompostanu u Strušcu. Time će se građanima koji imaju ugovoren odvoz biootpada sa Eko Moslavinom, umanjiti njihov račun za iznos koji se trenutno odnosi na biootpad“- ističe gradonačelnik Josip Mišković te dodaje kako je ovom aktivnošću učinjen još jedan korak dalje u planiranom potpunom odvajanju poslova prikupljanja i odvoza otpada od Eko Moslavine.

Kako najavljuje, po potpunom preuzimanju te djelatnosti od strane KSP-a, računi za prikupljanje i odvoz otpada smanjit će se u odnosu na sadašnje. „To će biti provedeno na način da će se definirati značajnije niža cijena fiksnog dijela računa, kako sam se osobno zauzimao i u trenutku donošenja novog cjenika Eko Moslavine budući smatram da račun treba prvenstveno biti kreiran brojem odvoza. Mišljenja sam da je to i najispravniji način kako građane potaknuti da u snažnijoj mjeri pristupe razdvajanju svog otpada što će se u konačnici odraziti na samu visinu njihovih računa“- ističe gradonačelnik Mišković.