Zimsko prebrojavanje ptica

Tijekom siječnja provodi se zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa koje sa sjevera Europe migriraju u toplije dijelove Europe u potrazi za hranom. Djelatnici Parka prirode Lonjsko polje sudjeluju u prebrojavanju ptica na 26 lokacija. Lokaliteti uključuju: Ornitološki rezervat Krapje đol, rijeku Savu uz Park, rijeku Lonju, Trebež, Veliki i Mali Strug, Lonjsko, Mokro i Poganovo polje, riječne rukavce te poljoprivredne oranice.

Ovo je područje stanište za više od dvije trećine ukupne populacije ptica u Hrvatskoj. Njihova stabilnost ovisi o očuvanosti i kompaktnosti velikih kompleksa nizinskih poplavnih šuma i travnjaka te je prebrojavanje od iznimne važnosti s obzirom na utjecaj vanjskim čimbenika na njihovo stanište.