Zgrada Učeničkog doma u Kutini nije oštećena

Iako je stara više od 100 godina zgrada Učeničkog doma u Kutini nije pretrpjela štetu od potresa. Inače ova ustanova je u nadležnosti Sisačko moslavačke županije i posljednjih godina ulagalo se u njezinu obnovu. Zgrada ima novo krovište i fasadu, a dom je i iznutra obnovljen.

Učenički dom u Kutini jedini je dom za srednjoškolce na području Sisačko moslavačke županije koji prima oko 80 učenika. Oni dolaze sa šireg područja od Garešnice, Novske, Jasenovca, Grubišnog polja, do Velike Ludine i drugih mjesta. Od školske godine 2018./2019. učenički dom je za sve učenike potpuno besplatan. SMŽ sufinancira boravak učenika u domu sa 50% dok ostalih 50% financira Ministarstvo obrazovanja RH.