Start postrojenja Amonijak i Urea

Nakon završenih remontnih radova u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. u vremenu od 30. siječnja do 10. veljače 2021. uslijedit će pripreme za start postrojenja Amonijak i Urea.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenja graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.