Potreba za stanovima u Popovači

Grad Popovača zbog geografsko-prometnog položaja sve je poželjnije mjesto za život brojnih mladih obitelji iz ruralnih sredina te je velika potražnja za novim stanovima u samome centru. Postoji li mogućnost sufinanciranja kupnje stanova za mlade sugrađane jedna je od tema o kojoj se govorilo na posljednjoj radnoj sjednici Gradskoga vijeća u Popovači.

 „U zadnje vrijeme je velika potražnja za stanovima pogotovo od naših mladih koji žele zasnovati obitelj i ostati u ovom gradu. Stanovi se grade, ali su im uglavnom nedostupani zbog cijene pa me zanima može li Grad na koji način pomoći im pri kupnji?“ – upitao je vijećnik Rizo Mešić (SDP).

Da u gradu Popovači ima potrebe za stanovima potvrdio je i gradonačelnik Josip Mišković istaknuvši kako su i stanovi u zgradi koja je trenutno u izgradnji već rasprodani.  „Mislim da je to jedna od dobrih ideja o kojima treba razmišljati budući da su neke jedinice lokalne samouprave krenule u tom smjeru. Moram podsjetiti i da je Grad Popovača prije 20-ak godina krenuo sa POS-om, no, međutim svjesni smo toga da je kvadrat POS-ovog stana za Popovaču dosta prevelik u usporedbi s kvadratom stanova koje prodaju privatni investitori pa mislimo da ne bi bilo interesa da pokrenemo ponovno tu priču. Prije 10-ak godina pokušali smo na onoj parceli preko puta benzinske, no, kada smo vidjeli konačnu cijenu koja je bila uz besplatno zemljište, nije bilo dovoljno zainteresiranih. „

Gradonačelnik je naglasio kako trenutno postoji inicijativa od lokalnih investitora zbog koje se i pristupilo izmjenama Urbanističkog plana uređenja. „Donošenje odluke o izmjeni je omogućilo da se na širem području grada, u Zagrebačkoj ulici, Poduzetničkoj zoni i drugim lokacijami, tamo gdje do sada nije bilo moguće graditi stambeno-poslovne objekte. Zainteresiranih ima i Grad Popovača će svakako omogućiti prostor kada će za to biti potrebe“ – rekao je gradonačelnik Mišković zaključivši kako ova tema zaslužuje pažnju te će se krenuti u izradu mjere kojom će se omogućiti sufinanciranje kupnje nekretnine, odnosno, opstanak mladih obitelji na području Grada Popovače.