Posljedice potresa u Velikoj Ludini

Nakon potresa koji je 29. prosinca 2020.godine pogodio područje naše županije, Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina ističe kako je Općina zatražila statički pregled više javnih zgrada na svom području. Riječ je o zgradama koje spadaju u imovinu Općine Velika Ludina, a na kojima su primijećena određena oštećenja. Isto tako, u dogovoru sa župnikom zatražen je i pregled crkve sv. Mihaela Arkanđela te župnog ureda.

Dana 26. siječnja sve zgrade za koje je to zatraženo, pregledali su statičari, koji su utvrdili da su sve zgrade ispravne i pritom su dobile zelene naljepnice.

Dosta oštećenja primijećeno je na župnom uredu, ali nakon detaljnog pregleda statičari su zaključili da oštećenja ne narušavaju statiku zgrade te je župni ured  također obilježen zelenom naljepnicom.

Najveći problem pojavio se kod župne crkve gdje su statičari utvrdili da ima znatnih oštećenja na zidovima i stropu crkve, a došlo je i do odvajanja tornja od zgrade crkve te je toranj izgubio vertikalu. Crkva je obilježena žutom naljepnicom, što znači da je privremenom neuporabljiva kao objekt te je potrebno izvršiti dodatni i detaljniji pregled, a prije toga prikupiti svu potrebnu dokumentaciju o ranijim radovima na crkvi. Ta dokumentacija postoji u Ministarstvu kulture i zatražena je te će uskoro biti dostupna stručnjacima. Tada će se, što je prije moguće izvršiti ponovni detaljan pregled te će se moći reći može li crkva dalje služiti svojoj funkciji neograničeno ili će se morati hitno izvršiti određene intervencije.

U razgovoru sa župnikom Matom Sukalićem načelnik je dogovorio da se privremeno, dok se ne riješi ovo pitanje, svete mise održavaju u prostoru Društvenog doma Velika Ludina.

„Nadamo se da će naša crkva ostati ispravna i da ova oštećenja  neće negativno utjecati na duhovni i kulturni život Općine.“ – zaključio je načelnik Dražen Pavlović.