Matica slovačka u Lipovljanima organizira Noć muzeja

Lipovljanski Ogranak Matice slovačke organizator je druge po redu Noći muzeja u slovačkoj Etno kući. Prošle su godine prvi puta organizirali ovu manifestaciju, dok su se ove godine u skladu s naputcima Hrvatskog muzejskog društva, prilagodili trenutnoj situaciji i svim epidemiološkim mjerama.

 Šesnaesta Noć muzeja u Hrvatskoj planira se realizirati kao DIGITALNA NOĆ MUZEJA , dakle najvećim dijelom on line, osim na onim lokacijama i sadržajima koji se mogu odvijati na otvorenom, u skladu s propisanim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 Manifestacija Noć muzeja u potpunosti je poprimila karakteristike nezaobilaznog kulturnog događaja stoga će se omogućiti vjernoj publici da i virtualno uživa u  pripremljenim događanjima.

Program Matice Slovačke trajat će od 18 do 22 sata, a možete ga pogledati ovdje:

PROGRAM MS LIPOVLJANI 29. 01. 2021.

18:00-22:00  Muzejska zbirka kao mjesto okupljanja slovačke manjine u Lipovljanima (stalni

                        postav)  // Múzejná zbierka ako miesto schádzania sa slovenskej menšiny

                    v Lipovľanoch (stála expozícia)

                        Stalni postav etno zbirke u objektu Slovačke etno kuće Lipovljani ima registriranu i

                         zaštićenu zbirku vrijednih etnografskih predmeta koju je Ministarstvo kulture RH 

                         svojim rješenjem od 15. lipnja 2016. godine vrednovalo kao kulturno dobro pod

                         nazivom “Kućni inventar Petra Krajčija u Slovačkoj etno kući u Željanskoj ulici 63 u

                         Lipovljanima” (Registar zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-67).

19:00-20:00  Značaj Slovačke etno kuće za mlade naraštaje u lokalnoj zajednici (mjesto susreta i   

                        kreacije)-u živo // Význam slovenského etno domu pre mladé generácie v

                    lokálnej spoločnosti (miesto stretávania sa a kreativity) posebni program 

                         Predstavljanje  on line i putem društvenih mreža  svih aktivnosti koje doprinose značaju

                         Slovačke etno kuće u lokalnoj zajednici.

20:00-22:00  Utjecaj etnografske baštine slovačke manjine u Lipovljanima na lokalni etnički

                        identitet i međukulturno razumijevanje // Vplyv kultúrneho dedičstva slovenskej

                      menšiny v Lipovľanoch na lokálnu etnickú identitu a  medzietnické porozumenie

                        …Prikaz (projekcija) niz događanja i aktivnosti slovačke manjine u Lipovljanima, koje su

                        do sada obogaćivale međukulturno razumijevanje i suradnju u lokalnoj zajednici.