Knjižnica i čitaonica Popovača započela s e-uslugama

Knjižnica i čitaonica Popovača zaprimila je prvu online rezervaciju knjiga putem novog online kataloga. Naime, njegovom izradom svi korisnici mogu koristiti e-usluge, a to je uz e-pričuvu, odnosno rezervaciju trenutno posuđene građe i e-narudžba tj. priprema posudbe. Iz Knjižnice poručuju korisnicima koji još nisu dostavili svoje e-mail adrese da to učine što prije kako bi im bile dostupne ove usluge. Korisnik koji ne dostavi podatak o e-mail adresi, neće moći koristiti navedene usluge.