Informacije o štetama udruga u kulturi

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije moli svoje članove da dostave podatke o štetama koje su njihove udruge pretrpjele u razornom potresu koji je zadesio područje Sisačko-moslavačke županije. Za početak, ukoliko zbog nastale štete ne možegu osigurati adekvatnu pohranu arhivske  građe, nošnji, instrumenata ili slične opreme, mole da ih o istome obavijeste jer je Ministarstvo kulture  i medija izrazilo spremnost za pomoć u rješavanju ovog problema.

Nadalje, mole da ih se obavijesti o svim  vidovima štete koje je pretrpjela pojedina udruga kako bi u suradnji s Hrvatskim saborom kulture i Ministarstvom kulture i medija, ali i ostalima koje se pokažu kao relevantne obzirom na potrebe, mogli izraditi analizu stanja te osigurati  pomoć u rješavanju nastalih problema.