I dalje se prikupljaju podaci o štetama na području Velike Ludine

Razorni potres koji je 29.prosinca uzrokovao veliku materijalnu štetu na području Banovine osjetili su i stanovnici Općine Velika Ludina. Nakon obilaska terena i pregleda općinske imovine načelnik Dražen Pavlović istaknuo je kaku su zabilježene štete na društvenim domovima u Okolima i Velikoj Ludini, na župnoj crkvi Sv. Mihaela Arkanđela, Župnom dvoru te na nekoliko kuća.

„Štete na društvenom domu Okoli i crkvenim objektima prijavili smo i čekamo da ih obiđu statičari iz predostrožnosti, dok je šteta na društvenom domu u Velikoj Ludini zanemariva, te će se popraviti tijekom godine kroz redovna ulaganja u održavanje općinske imovine. Također, na stranici općine objavljen je i službeni obrazac za prijavu šteta, a do sada je naših 10-ak mještana prijavilo štete na svojim kućama. Radi se o manjim štetama stoga se ljudi ni ne odlučuju na prijave već ih sami saniraju.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.