958.400 kn za nabavu informatičke opreme za škole na području županije

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs donio je odluku o dodjeli ukupno 958.400 kuna za nabavu tableta, prijenosnih računala i udžbenika za učenike i nastavnike Sisačko-moslavačke županije.

Kako stoji u odluci objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, sredstva za nabavu tableta, prijenosnih računala i udžbenika doznačit će se na račun županije, a postupak nabave mora se provesti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Tableti, prijenosna računala i udžbenici vlasništvo su škola za koje se nabavljaju, a nakon nabave županija je dužna Ministarstvu dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.

Novac je osiguran u Državnom proračunu za ovu godinu te projekcijama za 2022. i 2023. godinu na razdjelu MZO.

Na području županije djeluju ukupno 53 škole (37 osnovnih, 13 srednjih i tri glazbene) koje pohađa ukupno 14.705 učenika, od kojih je 10.671 osnovaca. U školama su zaposlena ukupno 2754 djelatnika.