Datum
04.01.2021.

Prijava štete od potresa

Prijavu štete od potresa građani mogu prijaviti Sisačko-moslavačkoj županiji: https://www.smz.hr/8354-poziv-za-prijavu-stete-od-potresa Ili u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša u Gradu Kutini [...]