Problemi sa dimnjačarskom službom

Osim građana Kutine, probleme sa dimnjačarskom službom zbog odlaska dimnjačara u mirovinu imaju i građani koji žive u južnom dijelu Grada Popovače. Problem je to istaknut od strane vijećnika Vladimira Vuksana (HDZ) na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Popovača.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je istaknuo kako su prije otprilike mjesec dana dobili pismeno očitovanje koncesionara o odlasku u mirovinu. Grad je potom zamolio koncesionara da obavlja dimnjačarske poslove dok se ne provede novi natječaj i ne izabere novi koncesionar. „Natječaj je sada u pripremi te će se početkom slijedeće godine izabrati novi koncesionar za oba područja. Do tada, ukoliko postoje neki hitni slučajevi rješava ih gosp.Lukač, koncesionar u drugom dijelu grada, a sve upite i potrebe za obavljanjem usluge građani mogu javiti Gradskoj upravi“ – napomenuo je gradonačelnik. Dodao je i kako je o toj temi bilo razgovora na kolegiju ureda gradonačelnika te će se i Komunalni servisi Popovača pokušati pripremiti za tu djelatnost. Riječ je o dugotrajnom postupku, no, ukoliko se krene u tu realizaciju, Grad Popovača trajno bi riješio i taj problem.