Održana 43. sjednica Gradskoga vijeća Popovače

Popovački gradski vijećnici, u prostoru Doma kulture, u petak 18.prosinca, održali su 43. sjednicu Gradskog vijeća, a u cilju smanjenja duljine njezina trajanja, Aktualni sat ovom prilikom nije održan već će vijećnici svoja pitanja elektronskim putem uputiti gradonačelniku odnosno stručnim službama gradske uprave.


U okviru posljednje ovogodišnje radne sjednice usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Popovače, kao i Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2020.g. te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2021. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje koje je predstavio savjetnik za gradnju u gradskoj upravi Dražen Valjavec. „Temeljem analize stanja sustava civilne zaštite na području preventive i na području reagiranja i rizika, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite koji u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otkanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa. Nositelj sustava zaštite i spašavanja u Gradu Popovača je Vatrogasna zajednica grada. Ulaganje u operativne snage sustava civilne zaštite provodi se kontinuirano kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu što rezultira i većom spremnošću snaga sustava civilne zaštite“- istaknuo je Valjavec.


Također je izglasana i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta RH na području Grada Popovače čiji je prijedlog obrazložila savjetnica gradske uprave za poljoprivredu i upravljanje imovinom Tihana Bastalec. Kako je naglasila, s obzirom na ispunjene zakonske preduvjete Grad Popovača pristupio je pripremi raspisivanja natječaja za zakup na 25 godina. „Prijedlogom predmetne Odluke pristupa se raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Popovača za ukupno 132,3366 hektara na rok od 25 godina. Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Popovače u trajanju od 30 dana. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Popovača na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Popovača uz prethodno mišljenje Sisačko-moslavačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede“- izvijestila je Bastalec. Gradonačelnik Josip Mišković dodao je kako su se u Natječaj uvrstile one čestice koje su katastarski i pravno- imovinski uređene.


Većinom glasova vijećnici su dali suglasnosti za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine (poslovnog prostora) s Loniom d.d. Kutina. Riječ je o nekretnini koja će biti izgrađena na 1. i 2. etaži Robne kuće u Popovači, a za potrebe javne djelatnosti- prostorije gradske uprave i vijećnice. „Postojeća zgrada gradske uprave u iznimno je dotrajalom stanju, a budući je riječ o objektu pod zaštitom, upitno je bi li trošak njezine temeljite obnove bio isplativ. Imajući u vidu razvojne tijekove kao i sve veći opseg obveza lokalne samouprave, mišljenja smo da ćemo ovim zahvatom na jednom mjestu dobiti funkcionalan radni prostor i prostor gradske vijećnice u središtu grada. Rekonstrukcijom objekta stare Robne kuće konačno će se učiniti korak naprijed u smislu uređenja najužeg centra. Ovaj projekt predviđa dakle i uređenje užeg centra i proširenje parkirališnog prostora ispod robne kuće na dio zemljišta prema groblju“- naglasio je gradonačelnik obrazlažući prijedlog Odluke koju nisu podržali vijećnici HDZ-a. Ispred Kluba vijećnika ove stranke Vladimir Vuksan izrazio je mišljenje da uslijed epidemije koronavirusa smatraju da o ovoj temi treba razgovarati na proljeće.

Dodajmo kako su na ovoj sjednici vijećnici jednoglasno donijeli i Odluke o proglašenju statusa pojedinih nerazvrstanih cesta na području Volodera i Popovače javnim dobrom u općoj uporabi, a sve u cilju provođenja projekata izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže.