Navodnjavanje poljoprivrednih površina na području Velike Ludine

Sisačko-moslavačka županija je usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. U navedenom planu kao pilot projekt predviđena je izgradnja sustava navodnjavanja na području Općine Velika Ludina.
Naime, radi se o strateškom projektu Sisačko-moslavačke županije u području poljoprivrede kojem su osnovni ciljevi: povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe, povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati, održivo upravljanje resursima, omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura, poticanje konkurentnosti poljoprivrede te zadržavanje stanovništva u ruralnom području.
Krajnji korisnici budućeg sustava su: voćari, vinogradari i povrćari s područja Općine Velika Ludina.
Ukupni planirani obuhvat budućeg Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina iznosi 453 hektara i proteže se na četiri katastarske općine: Ludina, Katoličko Selišće, Vidrenjak i Ruškovica. Navedeni projekt obuhvaća zahvat vode iz projektom planirane akumulacije na vodotoku Ludinica, crpnu stanicu, tlačnu distribucijsku mrežu do parcela s precrpnom stanicom, ukupne procijenjene investicijske vrijednosti 85.000.000 kn. Omjer financiranja je 80 % Hrvatske vode, a 20 % Sisačko-moslavačka županija.
Trenutno su u tijeku završne aktivnosti na izradi detaljne projektne dokumentacije koja će rezultirati izradom glavnog i izvedbenog projekte, te izdavanjem građevinske dozvole. Nakon što je sa ovlaštenim sudskim vještacima obavljen očevid na terenu i procjena vrijednosti katastarskih čestica u vlasništvu fizičkih osoba, privode se kraju pripreme za otkup zemljišta za buduću akumulaciju.