Modernizirana kampanja „Manje oružja, manje tragedija“

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, pod motom „Imam pravo na život“,  Policijska uprava sisačko-moslavačka  je 11. prosinca započela provedbu modernizirane kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, koja je sufinancirana sredstvima Europske unije kroz Fond za unutarnju sigurnost u sklopu projekta  pod nazivom „Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući djelotvorno upravljanje rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost, te borbi protiv terorizma“.

„Ovom moderniziranom kampanjom želimo potaknuti širu javnost na dragovoljnu predaju oružja, kao i utjecati na podizanje ukupne svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko eksplozivnom sredstvima.

Sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, dragovoljna predaja ilegalnog oružja je bez sankcija te se ovom kampanjom želi apelirati na sve građane koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na broj 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji oružja bez sankcija.

Prvog dana kampanje u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, građanin je policiji u Hrvatskoj Kostajnici dragovoljno predao 25 komada streljiva, dok je dan prije građanin policiji u Gvozdu dragovoljno predao automatsku pušku s pripadajuća četiri spremnika i 120 komada streljiva.“ – izvjestila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.