Aktualni sat Gradskog vijeća Kutine

Na aktualnom satu kutinske sjednice Gradskog vijeća vijećnici su nakon dužeg vremena imali priliku postaviti pitanja uživo. Tu su se pokazali aktivnijima nego na on line sjednicama, a razgovaralo se o aktualnim temama. Nebojša Čović (HDZ), uz pitanja o funkcioniranju dimnjačarske službe na što su se žalili građani, postavio je pitanje o klizalištu, što je zanimalo i druge vijećnike, a o navedenim temama uskoro će biti i više informacija. 
 

Vijećnicu SDP-a Daru Bursik zanimalo je jesu li se sastajala savjetodavna vijeća pri uredu gradonačelnika i primaju li članovi vijeća i novčanu naknadu. „Vijeća koristimo za sugeriranje odluka po potrebi i članovi vijeća naknade nemaju, a njihov je rad zadovoljavajući. Sugeriramo i strankama ukoliko vide da su njihovi predstavnici manje aktivni da ih zamijene zainteresiranijim članovima“, odgovorio je gradonačelnik Zlatko Babić. Bursik je pohvalila povećanje koeficijenata spremačica u Gradskoj upravi sugerirajući povećanje plaća spremačicama i u drugim ustanovama gdje je Grad osnivač. Gradonačelnik je rekao da se koeficijenti za ustanove donose se na njihovim skupštinama, te će se sukladno najavama zakona o minimalnom osobnom dohotku vjerojatno svi morati tome prilagoditi.
 

Tomislav Antolović (MOST) pohvalio je dosadašnje unaprjeđenje standarda u Odjelu za djecu s posebnim potrebama u OŠ Z. Franka, ali istaknuo potrebu za stvaranjem više grupa, odnosno da se od postojeće grupe naprave dvije zbog kvalitetnijeg rada. Gradonačelnik je odgovorio kako je za to potrebna dozvola Ministarstva, a Grad će učiniti što je u njegovoj moći da se ti pomaci u idućoj školskoj godini i naprave u suradnji s Ministarstvom.


Darko Kousek (MB 365) postavio je pitanje vezano uz klizalište, odnosno na koji je iznos ugovor potpisan i hoće li se ugovor moći izvršiti ako klizališta neće biti. U odgovoru gradonačelnika stoji kako je ugovor potpisan s izvođačem i išlo se na podijeljeni rizik. Klizalište traži određenu pripremu i dio plaćanja. Pola rizika snosi Grad, a pola izvođač, no sve što se uplati, ako klizalište nije stavljeno u funkciju, ulazi u troškove za sljedeću godinu. Riječ je o 250.000 kn i angažmanu Komunalnih servisa koji kroz klizalište ima mjesta i za stvaranje prihoda.

 Nezavisnog vijećnika Dražena Kindermana zanima izlaz na glavnu cestu u Fumićevoj ulici u Repušnici koji nije dobro iscrtan i dolazi do problema u prometu. Zanima ga i da li se planira zamijeniti rasvjeta u tom dijelu grada i cijeloj Kutini općenito, te je ovu priliku iskoristio kako bi pohvalio početak gradnje kanalizacije u tom dijelu grada.  
 Gradonačelnik ističe kako plan zamjene javne rasvjete postoji i tome će se pristupiti, kao i iscrtavanju cesta što nije problem. Kanalizacija je krenula u Fumićevoj ulici i kako  vrijeme odmiče radit će se više na novom sustavu kanalizacije, vodovoda i postojeće mreže. Uključivanje pojedinih sustava u pravu funkciju ovisi o završnom dijelu, prepumpnim stanicama, treba izgraditi i dio kolektora i postoji neki rok od tri godine za realizaciju cijelog projekta.

 Dragutina Vagnera (HSS) zanima zašto se prišlo postavljanju velikih zastava duž županijskih cesta u središtu Kutine čije je postavljanje i održavanje zahtjevnije i skuplje, umjesto dosadašnjeg modela malih zastavica. „Stavili smo ih na frekventna mjesta i čekamo bolje vrijeme da se osuše, one će se skidati redovito i neće biti trajno postavljene. Htjeli smo malo dati snažniji dojam kod obilježavanja važnijih datuma. To nije prevelik trošak“, ističe Babić.  
  „Građani Vinogradske, njih 40-tak imaju premali pritisak vode i ne rade im plinski bojleri, te im to predstavlja veliki problem“ rekao je Josip Cerovec (SDP) tražeći odgovor gradonačelnika. Babić je rekao kako je riječ o poznatom problemu koji će se riješiti kroz projekt aglomeracije. „Otklonit će se ta uska grla tamo gdje nema dovoljno pritiska, mijenjat će se cjevovodi s većim promjerom i stavljat će se prepumpne stanice čime će taj problem biti u potpunosti riješen već u sljedećoj godini“, odgovara gradonačelnik.
    Nezavisna vijećnica Irena Vdović postavila je pitanje vezano uz projekt kojim Sisačko moslavačka županija „prebija“ dug prema Gradu Kutini uređenjem igralište kod Tehničke škole, a rok za realizaciju je 31. 12. Zanima ju i kada će biti uređeno igralište s umjetnom travom? Za igralište kod Tehničke škole, kako ističe gradonačelnik, potpisan je ugovor s izvođačem radova koji je obišao teren, no zbog korone bilo je problema s radnicima, ali će se taj dio sigurno urediti s prolongiranjem roka. „Što se tiče zamjene umjetne trave na stadionu održan je sastanak s HNS-om i mi smo pripremili potrebnu dokumentaciju, uputili smo zamolbu i očekujemo prolazak na natječaju za iduću godinu“, kaže Babić.


  Nezavisna vijećnica Ana Balaško postavila je pitanje vezano uz odlaganje otpada. Ukazala je kako korisnici u zgradama nemaju mogućnost odvoza papira i plastike u vrećama a polupodzemni spremnici imaju premale otvore, nepraktični su i to destimulira građane za odvajanje otpada. Spremnike treba više otvoriti jer ta mogućnost postoji. Dodaje i kako put do sortirnice nije adekvatno označen, te smatra da bi trebalo na duplim trakama otvoriti mogućnost odlaganja papira i plastike da se ne mora ići u sortirnicu.  
 Balaško je istaknula i problem prijema pacijenata u kutinski Dom zdravlja. „Treba tražiti od ravnateljice adekvatno rješenje da bolesni ljudi ne stoje u redovima na kiši i hladnoći bilo za pregled kod liječnika ili testiranje na COVID. Potencijalno rješenje vidim kroz uspostavu sustava naručivanja pacijenata i drive in testiranja. Jedno od rješenja mogla bi biti i montaža šatora previđenih za Zimsku čaroliju u Park zdravlja za pacijente“, kaže vijećnica.
  Što se tiče spremnika gradonačelnik je rekao da će sugerirati tu mogućnost Eko Moslavini, a što se oznaka za reciklažno dvorište tiče Babić je objasnio kako one postoje i nije ga teško naći. Što se tiče prijema pacijenata u Domu zdravlja Kutina gradonačelnik je odgovorio kako će razgovarati s ravnateljicom Doma zdravlja. Ljetos se našlo rješenje u vidu suncobrana pa će se vidjeti može li se što učiniti, jednako tako razgovarat će se i postoji li mogućnost drugačije organizacije testiranje na COVID.