Započela sanacija podruma u Muzeju Moslavine

U Muzeju Moslavine Kutina ovih dana krenuli su radovi prve faze sanacije podruma u južnom krilu zgrade. Nakon pripreme i organizacije gradilišta krenulo se s uklanjanjem postojećih instalacija te probijanjem otvora i novih vrata popraćenima podupiranjem stropne konstrukcije. Također, uklanjaju se dijelovi postojećeg poda podruma, a iskopavat će se i podbetoniravati temelji navedenog novog otvora vrata u pregradnom zidu. 
Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u društvu ravnateljice Muzeja Moslavine gđe Jasmine Urode Kutlić obišao je započete radove na sanaciji podruma u Muzeju.

“Do kraja ove godine krenuti će se i završiti i druga faza koja obuhvaća ovaj dio zgrade Muzeja. Ukupna vrijednost radova je 300.000,00 kuna, a radove financira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sa 100.000,00 te Grad Kutina s 200.000,00 kuna.  Pred nama su opsežni radovi kojima se nastoji unaprijediti i očuvati kulturna baština koja se nalazi u Muzeju” rekao je gradonačelnik Babić.