Grad Kutina donio mjere pomoći ugostiteljima – ukida se porez na potrošnju alkohola i bezalkoholnih pića

Na sastanku s predsjednikom Udruženja obrtnika Kutine gosp. Ivica Ružička i predstavnika Ceha ugostitelja gosp. Igor Košutić,  gradonačelnik Grada Kutine gosp. Zlatko Babić i pročelnici razmotrili su prijedloge Udruge obrtnika za pomoć ugostiteljima zbog otežanog rada koji je uzrokovan uvođenjem niz mjera uslijed pandemije virusa COVID-19.


Grad Kutina će s ciljem pomoći ugostiteljima čiji su nositelji aktivnosti mikro i mali poduzetnici i obrtnici:

  1. Trajno ukinuti POREZ NA POTROŠNJU PIĆA u ugostiteljstvu. Ova mjera nastupa na snagu kada se izvrši potrebna zakonska procedura, a to je od 01.01.2021. i biti će na snazi trajno ili do eventualnog ponovnog uvođenja.  “Koalicija koja vodi Grad Kutinu neće ponovno uvoditi ovaj porez” istaknuo je gradonačelnik Babić.
  2. Ugostiteljima koji su obveznici plaćanja KOMUNALNE NAKNADE ukida se ta obveza od 01.11.2020. do 31.03.2021. s mogućnošću produženja ovisno o epidemiološkoj situaciji.
  3. Ugostiteljima koji su obveznici plaćanja POREZA NA JAVNU POVRŠINU, odnosno mjesečne naknade za postavljanje terasa na javnim površinama, oslobađaju se plaćanja spomenutog poreza u 2021. godini u trajanju od pet mjeseci, odnosno ovisno o epidemiološkoj situaciji i ograničenju rada ugostitelja.
  4. Ugostiteljima koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Kutine umanjuje se PLAĆANJE ZAKUPNINE za 30%.

Podsjećamo kako je na snazi i dalje mjera mogućnosti korištenja dodatne javne površine bez naplate, u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa. Tijekom 2020. godine Grad Kutina je također pomogao ugostiteljima i ostalim poduzetnicima kroz niz mjera koje su iznosile oko 3 milijuna kuna na način da je prethodno uz predložene mjere u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19, donio paket mjera za pomoć gospodarstvu na području Grada Kutine na način da je poduzetnike oslobodio plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada, oslobodio plaćanja poreza na korištenje javnih površina i plaćanja komunalne naknade obrtnika, mikro i malih poduzetnika, te ukinuo naplatu fiksnih troškova odvoza otpada i vodnih usluga i to sve zajedno minimalno za vrijeme zabrane rada. Uvedeno je i subvencioniranje kamata na kredite za tekuću likvidnost u visini 100% ugovorene kamate, temeljem zahtjeva mikro i malih poduzetnika i obrtnika, a sukladno kriterijima HAMAG ESIF zajmova .

Uz navedene mjere osnovan je i interventni fond pomoći u svrhu očuvanja poslovnih aktivnosti obrtnika, mikro i malih poduzetnika. Temeljem istoga fonda su u vrlo kratkom vremenu isplaćena bespovratna sredstva poduzetnicima za likvidnost u visini od 2.000,00 kuna po zaposlenoj osobi koji su imali zabranu rada, odnosno 1.500,00 kn po zaposlenoj osobi koji su imali pad prometa više od 20% uzrokovano posljedicom epidemije. Sredstva su dodijeljena za 236 poduzetnika na području Grada Kutine koji raspolažu s gotovo 800 zaposlenih osoba.

Uz postojeće mjere dodijeljena su i sredstva pomoći poljoprivrednim proizvođačima kojima je bio onemogućen rad i nisu mogli prodavati svoje proizvode na tržnici i ostalim uslužnim objektima te su izgubili određeni prihod za vrijeme zabrane rada. Poljoprivrednicima su tako isplaćena sredstva u iznosu od 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

„Uz navedene potpore za obrtna sredstva, Grad Kutina je osigurao i bespovratne potpore za osnovna sredstva u iznosu do 10.000,00 kn, ukoliko je riječ o mladim poduzetnicima početnicima ista sredstva potpore se povećavaju za 50%, odnosno do 15.000,00 kn. Također Grad Kutina je dodijelio i osigurao bespovratne potpore za obrtnike i male poduzetnike za  novozapošljavanje, odnosno samozapošljavanje do 10.000,00 kn, odnosno do 15.00,00 kn za mlađe osobe od 29  godina. Iste mjere, odnosno potpore za osnovna sredstva i zapošljavanje se očekuju i u 2021. godini. Stalno pratimo poteškoće s kojima se susreće naše gospodarstvo i nastojimo pomoći sukladno proračunskima mogućnostima“ rekao je gradonačelnik Kutine g. Zlatko Babić. (izvor: www.kutina.hr)