Započeo odvoz glomaznog otpada na području Popovače

Komunalno poduzeće EKO Moslavina danas je započelo s jesenskim sakupljanjem glomaznog otpada na području Grada Popovače. Sve se odvija sukladno rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici ove tvrtke, a isti su građani dobili uz račun na svoju kućnu adresu, ističe direktorica Adrijana Cvrtila.

„Molimo sve korisnike da izneseni glomazni otpad pripreme izvan ograde svoga dvorišta, na kolnom ulazu 1-2 m od ruba ograde, tako da je lako dostupan vozilima i radnicima. Odvoz otpada kreće u 7 sati, a otpad koji je iznesen nakon prolaska vozila neće se naknadno uzimati. Također molimo sve korisnike da ne iznose gume i električni i elektronički otpad, njega mogu sami odložiti u krugu tvrtke EKO MOSLAVINA d.o.o , Zagrebačka 1, Kutina ili besplatno naručiti odvoz od tvrtke Flora VTC d.o.o. tel.0800 44 110 i preko mrežne stranice www.eeotpad.com Pravne osobe svoj glomazni otpad moraju predati ovlaštenim sakupljačima. Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon 044/659-030.“ – ističe Cvrtila.

Jesenski odvoz glomaznog otpada po završetku na području Grada Popovače s pripadajućim mjesnim odborima nastavit će se od 21.- 26. listopada na području Općine Velika Ludina.