Jesenski radovi u Župi Popovača

U proteklom tjednu orezano je drveće oko župne crkve u Popovači. Ovoga tjedna uklonjeno je granje i očišćen teren oko crkve. Kako ističe vlč. Ivan Petrović ovo je prvi puta da je drveće oko župne crkve orezano na prikladnu visinu kako bi se crkva mogla bolje vidjeti sa svih strana grada. Također su očišćeni oluci crkve, a neki od njih bili su začepljeni zbog lišća.

Tijekom ovog tjedna na obnovi su vrata svetohraništa. Ukrasi na podnožju svetohraništa uskoro će biti postavljeni i sve će dobiti jednu cjelinu. Na ulazu u crkvu postavljeni su kipovi sa svetohraništa. Na lijevoj strani je kip sv. Antuna Padovanskog, na desnoj strani kod ispovjedaonice kip sv. Leopolda Bogdana Mandića.

Također, uskoro će biti dovršena ispovjedaonica. Postavljena su nova izrezbarena vrata, ukrasi, nove sjedalice i rasvjeta, a u tijeku je spajanje električnih instalacija. Nova ispovjedaonica napravljena je od prihoda obiteljskog dara, ukupne cijene oko 18.000 kuna.