Čak 70 posto travnjaka u Lonjskom polju napala invazivna čivitnjača

Čivitnjača, grmolika biljka podrijetlom iz Sjeverne Amerike, proširila se na pet tisuća hektara, tj. 70 posto travnjaka u Parku prirode Lonjsko polje. Na dvije tisuće hektara ta je biljna vrsta u potpunosti istisnula ostale ili nad njima dominira.
Utvrđeno je to kartiranjem nešumskih staništa u Parku prirode Lonjsko polje u sklopu
projekta SavaTIES zahvaljujući kojem je u ovom dijelu Europe započela borba s čivitnjačom,
agresivnom invazivnom vrstom koja je na naš kontinent donesena kako bi učvršćivala željezničke
nasipe, a danas se brzo širi poplavnim vodama i satire autohtoni biljni svijet. Lonjsko polje kao
retencija u sustavu obrane od poplave jako je ugroženo.

„U Parku prirode Lonjsko polje čivitnjača se ubrzano krenula širiti sredinom devedesetih
godina prošlog stoljeća što znači da je lice njegovih travnjaka drastično promijenila u samo 25
godina. Za očuvanje staništa ključno je korištenje zemljišta. Odlazak ljudi iz ruralnih područja te
smanjivanje poljoprivrednih aktivnosti, prije svega stočarenja, za posljedicu imaju zarastanje
travnjačkih staništa, a jedna od biljaka koja najbrže buja i uništava autohtonu floru, je čivitnjača“,
kazala je Valerija Hima, stručna voditeljica u Parku prirode Lonjsko polje.

Projektom SavaTIES prate se invazivne vrste u slivu rijeke Save, dakle, od njezina izvora do
ušća u Dunav. Uz glavnog partnera zakladu EuroNatur iz Njemačke na projektu surađuje osam
zaštićenih područja uz Savu iz četiri zemlje – Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.
Nakon što je utvrđeno stanje sa čivitnjačom u tim zaštićenim područjima, nastavlja se
njezino praćenje te se isprobavaju različiti načini suzbijanja čivitnjače kako bi se odredio onaj
najučinkovitiji.

Sa ciljem podizanja svijesti javnosti o projektu SavaTIES te važnosti prekograničnog
upravljanja invazivnim vrstama, Park prirode Lonjsko polje u Posjetiteljskom je centru Repušnica
postavio izložbu o invazivnim vrstama. Naime, invazivne su vrste jedan od glavnih uzroka gubitka
biološke raznolikosti. Ta izložba svojim se edukativnim sadržajem nadovezuje na multimedijsku
izložba Diverterra čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Ta izložba
posjetiteljima omogućuje saznanja o zaštiti prirode i okoliša, proizvodnji hrane, nužnosti odvajanja
otpada, održivom korištenju energije i klimatskim promjenama. Obje se izložbe mogu razgledati do
kraja mjeseca.