Vode u našoj županiji pogodne su za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije provjerio je kvalitetu voda za kupanje i utvrdio kako su vode pogodne za kupanje.

“Nadzor voda za kupanje i rekreaciju značajan je segment Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša. Svjedoci smo klimatskih promjena, izuzetno visokih ljetnih temperatura zbog čega stanovnici naše županije osvježenje traže na obalama naših rijeka i jezera. Mnogi neće moći stići do mora, ali će se zato moći kupati i rekreirati u „vodama“ našeg županijskog područja i zato su bitni podaci o kvaliteti vode na prirodnim kupalištima na području Sisačko-moslavačke županije”, poručio je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo dr. Inoslav Brkić.