Velikoludinski vijećnici usvojili su Program ukupnog razvoja Općine za razdoblje 2020. – 2025.

Na svojoj 34. sjednici Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donijelo je Program ukupnog razvoja Općine Velika Ludina za razdoblje 2020. – 2025.

Ovaj dokument sadrži podatke o svim područjima razvoja, strateške ciljeve, prioritete, mjere te bazu razvojnih projekata. Navedeni strateški dokument, ujedno je i temelj za daljnju pripremu, kandidiranje i provedbu projekata.

Kako je istaknuo načelnik Dražen Pavlović, to je dokument gdje građani ove općine, ali i svi drugi koji vole Veliku Ludinu i u njoj vide svoj interes za život ili poslovanje mogu naći sve podatke o sadašnjem stanju općine te mogućnostima razvoja sada i u skoroj budućnosti.

„Općina Velika Ludina je u dvadeset sedam godina svog postojanja dala maksimalan trud poboljšanju uvjeta života i rada na svom području, koristeći u tu svrhu najviše vlastitih proračunskih sredstava. Vrlo brzo svrstana je u red razvijenijih, uzornih općina i po proračunskim mogućnostima i po razvijenosti infrastrukture. Taj status dobro zvuči, ali je onemogućavao Općini da dobije više sredstava iz Državnog proračuna ili iz raznih ministarstava, agencija i predpristupnih fondova EU, jer su ta sredstva tada dobivale manje razvijene općine.

Tako je bilo prije 2016. godine a od tada Općina uspijeva koristiti sve više sredstava iz „pristupnih“ fondova Europske unije i to preko Ministarstva poljoprivrede te  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Korištenje tih sredstava omogućili su projekti koje je općina kvalitetno pripremila i koji su prošli na natječajima ali i zahvaljujući izradi potrebne popratne dokumentacije. Veći realizirani a sufinancirani projekti su reciklažno dvorište i Cvjetna ulica, a najveći projekat je rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Ludina.

Velike mogućnosti za daljnji razvoj općine leže u sredstvima Europske unije i potporama za razvoj, kojima će Općina Velika Ludina moći pristupiti i ubuduće, te imati velike šanse za realizaciju istih. Da bi se to ostvarilo potrebno je ostvariti određene preduvjete kao što su izrađeni kvalitetni projekti i strateški razvojni dokumenti, a upravo jedan važan planski dokument je i ovaj drugi po redu, Program ukupnog razvoja općine Velika Ludina.

Mislim da je ovo vrlo kvalitetan dokument koji će nam dati okvire za daljnji razvoj, ali ne samo Općini Velika Ludina kao instituciji, nego i našim poduzetnicima, poljoprivrednicima, javnim ustanovama i svima onima koji imaju potrebu i želju ulagati na području naše Općine. Stoga su svi oni i bili na određeni način pozvani da sudjeluju u kreiranju i stvaranju ovog dokumenta i preko svojih predstavnika u Radnoj skupini davali su svoje prijedloge i mišljenja. Ovim putem, kao načelnik Općine zahvaljujem svima koji su sudjelovali u izradi ovog opsežnog dokumenta“ – istaknuo je velikoludinski načelnik Dražen Pavlović.