Javni poziv učenicima srednjih škola

Grad Kutina uputio je Javni poziv učenicima srednjih škola s područja Grada Kutine koji svakodnevno putuju u školu
da se do 30. rujna 2020. godine najave telefonom u Grad Kutinu, Trg Kralja Tomislava 12, Upravni odjel za društenven djelatnosti u vremenu od 8 do 14 sati radi ostvarivanja prava na sufinanciranje mjesečne karte na relaciji najbližeg kolodvora ili stajališta na području Grada Kutine do mjesta školovanja.
Na osnovu dostavljenih podataka učenik dobiva POTVRDU Grada s kojom uz predočenje osobne iskaznice i doplatom kupuje mjesečnu kartu za vlak ili autobus za relaciju navedenu na potvrdi umanjenu za 20 % od ukupnog iznosa mjesečne karte.
Roditelj ili učenik javlja se na portu Gradske uprave gdje će mu nadležni službenik donijeti POTVRDU.
Prilikom dolaska po POTVRDU potrebno je donijeti:
1.POTVRDU O UPISU U ŠKOLUZA2020./21. ŠKOLSKUGODINU
2.UVJERENJE IZ MUP- a O BORAVIŠTU ZA UČENIKA/CU AKO RODITELJ NEMA STALNO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA KUTINE
3.OSOBNU ISKAZNICU UČENIKA/CE NA UVID ( ili roditelja/staratelja ako učenik/ca još nema osobnu iskaznicu)


Svi učenici koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi do 31.srpnja 2021.godine.