Vijećnici jednoglasno prihvatili rebalans proračuna Županije za 2020. godinu

Uz  pozitivno mišljenje odbora Županijske skupštine, jednoglasno je na 20. sjednici prihvaćen Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, zajedno s prijedlozima izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna se prvenstveno pristupilo zbog kreditnog zaduženja od 80 milijuna kuna, a koji, kako je istaknuo župan Ivo Žinić ne ulazi u stopu zaduženosti Županije. Naime, riječ je o zaduženju za realizaciju kapitalnih europskih projekata, a oni se odnose na energetsku obnovu osnovnih i srednjih škola, među kojima je i Područna škola u Osekovu. „Također se to odnosi na energetsku obnovu Neuropsihijatrijske bolnice Popovača i to 6., 7. i 8. odjela te prosekture i kuhinje. Tu su i projekti primarne zdravstvene zaštite – znači, radovi na domovima zdravlja, njih ukupno 22; Regionalni centar kompetentnosti, te Održivi regionalni razvoj – uključivanje prirodne baštine „Natura SMŽ“. To su sve EU projekti koji su raspoređeni u posebnom dijelu Proračuna“ –  obrazložio je župan na sjednici.

Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu povećani su za 40,4 milijun kuna.