Rijeke i jezera pogodni za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije proveo je od 23.lipnja do 16.srpnja uzorkovanje vode na lokacijama prirodnih kupališta na području Sisačko-moslavačke županije u sklopu njihovog Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima za 2020.godinu.

Prema njihovom izvješću, sve lokacije prirodnih kupališta na području naše županije su povoljna za kupanje. „Toplo je vrijeme, mjesec je srpanj. Mnogi od naših stanovnica i stanovnika županije neće moći otputovati do mora i zato je važan podatak koji govori o kvaliteti kupališnih voda na našim rijekama“, ističe dr.Inoslav Brkić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

Tako su jezero Bajer, Akumulacijsko jezero Banova Jaruga i Novljansko jezero povoljni za kupanje, a okupati se sigurno možemo i u rijekama: Kupi, Uni, Petrinjčici, Odri te Glini.