20. sjednica Županovog kolegija

U Sisku je održana 20.sjednica Županovog kolegija. Na Dnevnom redu uz verifikaciju zaključaka s prethodne sjednice i izvješćima o realiziranim aktivnostima za lipanj, razgovaralo se i o točkama na Županijskoj skupštini koja slijedi. U samom uvodu, zamjenik župana, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Sisčko-moslavačke županije Roman Rosavec osvrnuo se na aktualno stanje sa zaraznom bolesti COVID-19 koje je na području županije zadovoljavajuće.