Uskoro u Popovači i Voloderu besplatan WIFI

Grad Popovača sudjelovao je u projektu WiFi4EU koji provodi Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija. Inicijativom WiFi4EU u općinama i gradovima diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Ukupna vrijednost projekta je 123.946,38 kn, a INEA projekt sufinancira vaučerom u vrijednosti od 15.000,00 EUR.
Besplatan Wi-Fi pristup uveden je na sljedećim lokacijama: Gradska uprava, Vijećnica (prostor pored knjižnice), Dom zdravlja, Vinski podrum, DVD toranj, Dom kulture, Sportske dvorana OŠ Zorke Sever, Tribine Moslavac i Pučki dom Voloder.
Naziv mreže je WIFI4EU i odabirom mreže potrebno je prilikom prijave odabrati „Slažem se s uvjetima korištenja“, nakon toga će korisniku biti omogućen pristup mreži. Prema pravilima Izvršne agencije za inovacije i mreže, mreža se svakih 12 sati resetira te je prilikom sljedećeg posjeta nekoj od javnih ustanova potrebno ponovno odabrati „Slažem se s uvjetima korištenja“ kako bi se korisnik mogao ponovno povezati na mrežu. Navedeno ograničenje je napravljeno kako ne bi došlo do zlouporabe mreže s obzirom na to da je mreža otvorenog tipa. Na svim lokacijama na kojima je omogućen besplatan Wi-Fi postavljene su naljepnice sa logom WIFI4EU projekta i zastavom Europske unije.