Pri završetku izgradnja Prijamnog centra “Crna roda” Osekovo

Nakon Krapja, Čigoča i Repušnice, Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje za posjetitelje će usokoro otvoriti i Centar za posjetitelje „Crna Roda” u  Osekovu. Radovi su pri završetku, a „Crna roda“ će imati i tri atraktivna vidikovca za uživanje u prirodi, te će biti postavljena nova signalizacija. Tu će se se provoditi edukativne i promotivne aktivnosti.

U izvedbi projekta „Crna Roda” Osekovu, vrijednog 20 milijuna kuna, Javnoj ustanovi Park prirode Lonjsko polje partneri su Sisačko-moslavačka županija i Grad Popovača, a sve se odvija uz potporu županijske Razvojne agencije Si-Mo-Ra.

Prijemni centri za posjetitelje doprinose turističkom i ekonomskom rastu ponude, a prema najavi Javne ustanove parka prirode Lonjsko polje, u suradnji s Gradom Siskom, u planu je i gradnja Ornitološkog centra Čigoč. Uz infrastrukturu za posjetitelje i djelatnike Parka, centar bi imao i  prihvatilište za ozlijeđene zaštićene vrste ptica i životinja, kao i pješačke staze. Prijemni centri za posjetitelje doprinose turističkom i ekonomskom rastu ponude, zaključuje Helena Radić Bosanac, rukovoditeljica Odsjeka za promidžbene aktivnosti i sustav posjećivanja Parka.