Županija raspisala Javni poziv – Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva po Projektu „Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstava“ za 2020. godinu.

Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine i Odluci o izmjenama Operativnog plana  cilj ovog Projekta je dodjela kapitalnih pomoći i obrtnih sredstava u svrhu osnivanja novih, opstojnosti i razvoja postojećih obrta i mikro trgovačkih društava koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću.

Kapitalne pomoći koje će se dodjeljivati po ovom Projektu imaju obilježja bespovratnih potpora. Dodjeljuju se sukladno Uredbi komisije EU, a maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta.

Prihvatljivi primatelji su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao obrti i mikro trgovačka društva, a bave se proizvodnom djelatnosti i imaju sjedište te obavljaju djelatnost na području Sisačko – moslavačke županije.

Ukupni fond sredstva za dodjelu kapitalnih pomoći po ovom Projektu iznosi ukupno 500.000,00 kuna i osiguran je u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna za prihvatljive troškove. Svakom pojedinačnom podnositelju prijave mogu se dodijeliti najviše dvije potpore uz potpore po Projektu Poduzetnički krediti -2018. nastavak provedbe u 2020. godini.

Javni poziv po ovom Projektu biti će otvoren do 19.lipnja, a zahtjev, kao i popis sve potrebne dokumentacije može se pronaći na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.