Župan donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za javne potrebe u kulturi

Sisačko-moslavačka županija u siječnju je objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, no, uslijed sprječavanja širenja epidemija koronavirusa natječaj je privremeno bio obustavljen.

7.svibnja župan Ivo Žinić donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih za financiranje javnih potreba u kulturi sukladno kojoj će se raspodjeliti 1 milijun kuna, na prijavitelje koji zadovoljavaju sve uvjete, a čiji se programi i projekti mogu realizirati do kraja godine.

Financiranje će ovisiti o procjeni kvalitete programa i projekata te doprinosu razvoja društvene zajednice i dostupnosti sredstava u proračunu Sisačko-moslavačke županije. Stoji u Odluci župana Žinića.