SMŽ objavila Natječaj kojim se sufinancira razvoj i unaprjeđenje lovstva

Sisačko-moslavačka županija objavila je Natječaj kojim se sufinancira razvoj i unaprjeđenje lovstva, promidžba i informiranje iz područja lovstva te sprječavanje šteta od divljači i na divljači.

Korisnici sufinanciranja mogu biti lovačke udruge tj.društva, lovozakupnici zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, te koncesionari državnih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva za sufinanciranje razvoja lovstva u 2020.godini su u visini od 500 tisuća kuna, a pojedini korisnik po svim Mjerama može ostvariti ukupan iznos sredstava za sufinanciranje do visine 50% svoje naknade za pravo lova/koncesije za prethodnu lovnu godinu.

Natječaj traje do 5. lipnja 2020. godine, a tekst Javnog poziva kao i sve upute za prijavitelje, mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.