Uklanja se amorfa iz Parka prirode Lonjsko polje

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u sklopu projekta Sava TIES uklanja invazivnu stranu biljku čivitnjaču, poznatiju pod nazivom amorfa na 10 hektara testne plohe u Osekovu.

Na ovaj način ističu kako se obnavlja travnjak koji je stanište mnogim biljnim i životinjskim vrstama, a rade to upravo iz razloga jer amorfa zauzima životni prostor mnogim biljkama i životinjama, a njenim uklanjanjem pomažu obnovi njihovog staništa.