Pregledi i cijepljenja djece prije upisa u školu odgođena do daljnjega

Iz Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ambulante u Sisku, Kutini, Petrinji i Novskoj, priopćili su da u vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, kako bi zaštitili zdravu populaciju djece i mladih u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu ne rade se preventivni pregledi i cijepljenje.

„Sistematski pregledi djece prije upisa u prvi razred osnovne škole odgađaju se također do daljnjega. Molimo roditelje koji su dobili uputstva o potrebnoj dokumentaciji za pregled, da isto ne obavljaju sada, i to će se obavljati kada se za to steknu uvjeti, prije samih pregleda. O početku rada ambulanti, obavijestit ćemo vas kada se postignu uvjeti za redovan rad“, poručuje dr.med.Suzana Fabijanić, spec.šk.med., voditeljica Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.