Počela akcija deratizacije; popis po mjesnim odborima

Predviđeno vrijeme trajanje preventivne proljetne akcije deratizacije je 37 radnih dana, akcija započinje 21.04.2020. godine i traje do 10.06.2020. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika, mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještava o mjerama opreza direktno na terenu i daju se pismene upute od djelatnika.

POPIS ULICA, OBJEKATA I PROSTORA NA KOJIMA SE PROVODE DDD MJERE:

Akcije preventivne obvezatne sustavne deratizacije u Gradu Kutina vrši se u 25 mjesnih odbora po slijedećem rasporedu:

 1. MO JANJA LIPA– 21.04.
 2. MO JAMARICE – 22.04.
 3. MO MEĐURIĆ – 23.04. – 24.04.
 4. MO BANOVA JARUGA – 27.04. – 28.04.
 5. MO ZBJEGOVAČA – 29.04.
 6. MO ILOVA – 30.04. – 4.05.
 7. MO BATINA – 5.05.
 8. MO HUSAIN – 6.05. – 7.05.
 9. MO GOJLO – 8.05.
 10. MO MIŠINKA – 8.05.
 11. MO KUTINSKA SLATINA – 11.05.
 12. MO KATOLIČKE ČAIRE – 12.05.
 13. MO KRAJIŠKA KUTINICA – 13.05.
 14. MO KUTINICA – 13.05.
 15. MO ČAIRE – 14.05.
 16. MO STUPOVAČA – 15.05.
 17. MO BRINJANI – 18.05.
 18. MO ŠARTOVAC – 19.05.
 19. MO KLETIŠTE – 20.05.
 20. MO SELIŠTE – 20.05.

21. MO MIKLEUŠKA – 21.05.

22. MO REPUŠNICA – 21.05. – 23.05.

23. MO RADIĆEVA – 25.05.

24. MO RADNIČKO NASELJE – 26.05.

25. MO KUTINA – 27.05. – 10.06.

Pri provedbi deratizacije koriste se zatrovani mamci koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak odnosno trovanje. Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.