Obnova Mjesnog groblja Mala Ludina

Općina Velika Ludina redovito ulaže u svoju imovinu, stoga trenutno provodi radove obnove i uređenja na Mjesnom groblju Mala Ludina.  Podsjetimo, sa istočne strane groblja prošle je godine izgrađena staza dužine 250m. „Tom stazom dobili smo mogućnost da se formira novo polje, da se groblje pravilno širi, a isto tako i već postojeće polje koje je poprilično neravno sada smo izravnali i  dobili  mogućnost za formiranje 40-ak novih grobnih mjesta. Staza omogućuje i kvalitetan prilaz vozilima komunalnog poduzeća koja prazne kontejnere, jer dosad, za vrijeme kiše, to nije bilo moguće“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.

Također, završeni su i manji obrtnički radovi u unutrašnjosti mrtvačnice te na fasadi, sanirano je krovište, a uskoro će izmjeniti vanjske pločice. Potom će se pristupiti uređenju postojećeg parkirališta, kao i njegovu proširenju. „Neke su predradnje već obavljene, nasut je dio parcele koji se nalazi pored ceste prema Katoličkom Selišću, pa će groblje dobiti i stotinjak novih parkirnih mjesta. Kroz godinu-dvije groblje će poprimiti novu vizuru, dostojnu naših pokojnika. Radovi na obnovi mrtvačnice vrijedni su oko 70 tisuća kuna, dok se radovi obnove i proširenja parkirališta procjenjuju na 600 tisuća kuna“ –ističe načelnik.

Općina također planira i izradu grobnih mjesta sa betonskim okvirima, koja će se kao takva i prodavati, te izradu ograde i uvođenje videonadzora. „S obzirom da smo imali dosta situacija u kojem je groblje devastirano, te se na njega dovozi otpad, sada ćemo i to spriječiti“ – zaključio je velikoludinski načelnik Dražen Pavlović.