Objavljen Natječaj za upis u Dječji vrtić Popovača

Dječji vrtić Popovača objavio je Natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.

Prijave za upis se mogu podnijeti za: cjelodnevni, 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi predškolske djece te poludnevni program u trajanju do 5 sati. Za prijavu na natječaj roditelj/skrbnik može podnijeti zahtjev za dijete koje će do 01. rujna 2020. navršiti jednu godinu života, do zaključno djeteta u godini prije polaska u školu.

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se preuzeti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Popovača ili na ulazu u Dječji vrtić, na adresi Alojzija Stepinca 3, Popovača. Na istim mjestima se može pronaći i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece. Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, te Pravilnikom o prijemu djece u Dječji vrtić Popovača.

S obzirom na novonastalu situaciju, epidemije korona virusa, Zahtjevi i ostala dokumentacija zaprimat će se isključivo putem e-maila, Hrvatske pošte ili osobno u kutiju ispred ulaza u Vrtić u razdoblju od 23. travnja do 15. svibnja. Zahtjev za upis djeteta koji pristigne nakon razdoblja za koje je raspisan Natječaj će se odbaciti, dok se Zahtjev sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.