Obavijesti iz Eko Moslavine

Obavještavamo korisnike javne usluge da od 06.04.2020. više nije moguće odlagati reciklabilni otpad, papir i EE otpad u dvorište tvrtke EKO MOSLAVINA d.o.o. na adresi Zagrebačka 1, Kutina.
Reciklabilni otpad i papir se do uspostave reciklažnog dvorišta Kutina može odložiti na Odlagalištu komunalnog otpada na lokaciji S.Radića 298A – Kutina.
Dok se ne poboljša situacija oko korona virusa nije moguće odložiti EE otpad u spremnik Eko Moslavine d.o.o. jer jedini ovlašteni sakupljač do daljnjeg ne preuzima EE otpad od Eko Moslavine d.o.o. nego je potrebno direktno kontaktirati tvrtku Flora Vtc d.o.o. radi dogovora na besplatni telefon 0800 444110.
Obavještavamo korisnike javne usluge da od 06. travnja 2020. godine počinje sa radom naša blagajna koja se nalazi na adresi:
Zagrebačka 1, Kutina.
Račune bez naknade možete plaćati isključivo na blagajni.