Mobilna blagajna Eko Moslavine

EKO MOSLAVINA d.o.o. obavještava korisnike javne usluge da će račune javne usluge za mjesec travanj koji će biti isporučeni u mjesecu svibnju moći platiti bez naknade na mobilnom reciklažnom dvorištu koje će se unutar obračunskog razdoblja (1 mjesec) nalaziti prema novom rasporedu na području mjesnih odbora odnosno naselja Grada Kutina.

Novi raspored će svaki korisnik zaprimiti
početkom mjeseca svibnja na svojoj kućnoj adresi ili ga može preuzeti osobno prilikom plaćanja računa u mjesecu svibnju na mobilnom reciklažnom dvorištu.

EKO MOSLAVINA d.o.o. je u travnju otvorila i blagajnu na adresi Zagrebačka 1- Kutina, u kojoj korisnici javne usluge mogu bez naknade platiti svoje račune.

Sada ćemo biti pristupačniji građanima koji će moći odvojeno odložiti otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu ali i platiti račune javne usluge bez naknade u svojim mjestima stanovanja svaki mjesec.

Pozivamo korisnike usluge da odlože i svoj otpad u mobilno reciklažno dvorište u kojem je moguće odložiti 33 vrste otpada u svojim mjestima stanovanja.

Korisnici također mogu u mobilnom reciklažnom dvorištu preuzeti putem kupona i dodatne vreće za papir i plastiku.

EKO MOSLAVINA d.o.o.