Mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Popovače

U cilju osiguravanja potpora gospodarstvu i građanima Grada Popovače u prevladavanju teškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom COVID 19, Grad Popovača uvodi sljedeće mjere pomoći i štednje:
– Oslobađaju se roditelji od obveze plaćanja svih troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Popovača za period od 16. ožujka do prestanka zabrane odnosno do ponovne uspostave redovnog rada vrtića
– Ugostitelji se oslobađaju plaćanja svih troškova zakupa poslovnih prostora i javnih površina u razdoblju nekorištenja istih
– Uvodi se odgoda te obročna otplata potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama, bez obračunavanja kamata
– Sukladno odlukama nadležnih ministarstava postupit će se u području spomeničke rente i turističkih pristojbi
– Nakon donošenja Odluke Vlade RH o naknadi za uređenje voda koja je sastavni dio uplatnice, pristupit će se ukidanju plaćanja komunalne naknade svim subjektima koji su privremeno bili primorani obustaviti svoj rad, a za razdoblje trajanja zabrane
– Privremeno se obustavljaju svi postupci prisilnih naplata prihoda
– Upućen je poziv na štednju u poslovanju svim proračunskim korisnicima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada
– Obustavljaju se svi planirani rashodi koji nisu neophodni za redovito osnovno poslovanje, nužan nastavak započetih i ugovorenih investicija i projekata sufinanciranih iz EU fondova te osnovno održavanje komunalne infrastrukture
– Smanjenje proračunskih sredstava planiranih za rad udruga i organizaciju manifestacija.